Představitelé církví zahájili Týden modliteb za jednotu křesťanů 2021 společnou bohoslužbou

V pondělí 18. ledna proběhla ve Sboru Církve bratrské v Praze 3 na Žižkově zahajovací bohoslužba Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Stávající pandemie nemoci COVID-19 a vládní opatření, která mají jejímu šíření zabraňovat, se velmi dotkla i způsobu, jakým jsme tuto ekumenickou bohoslužbu mohli slavit.

 

Foto: Úvodní bohoslužba s předstviteli církví v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2021 ze Sboru Církve bratrské v Praze 3, zdroj: ERC

 

Lavice v prostorném žižkovském sboru CB tak obsadili v náležitých rozestupech pouze církevní představitelé, kteří reprezentovali vedení většiny křesťanských církví v naší zemi. Jeden po druhém se pak v modlitbách, biblických čteních a reflexích střídali u mikrofonů na kazatelně a u stolu Páně. Vše díky technickému zajištění bylo přenášeno na internet, kde se na stránkách Ekumenické rady církví i České biskupské konference k modlitbě připojilo množství věřících. Kázání nad ústředním evangelním textem o tom, že máme zůstávat v Kristově lásce a nést ovoce pronesl plzeňský římskokatolický biskup Tomáš Holub. Letošní ročník Týdne modliteb za jednotu křesťanů tak začal trochu nezvykle, ale také ukázal, že ač nás momentálně ten vezdejší svět omezuje různými těžkostmi, stále chceme hledat cestu, jak se modlit spolu a za sebe navzájem.

 

Záznam úvodní bohoslužby s představiteli církví v rámci Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, která se konala dnes od 18. ledna 2021 od 18:00 hod. naleznete na YouTube.

 

(redakačně upraveno)