Nominace Michala Klímy do Rady České televize

Ekumenická rada církví se připojuje k Federaci židovských obcí a společně nominují do Rady České televize Michala Klímu, předsedu správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu a místopředsedu správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Ekumenická rada církví považuje nezávislou a vyváženou činnost médií, zejména těch veřejnoprávních, za jeden z klíčových faktorů pro fungování demokratické společnosti a za nástroj ochrany práv občanů, včetně práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

 

 Foto: Michal Klíma 

Úlohou mediálních rad je vykonávat veřejnou kontrolu, ale také chránit veřejnoprávní média před nepatřičnými politickými tlaky. Věříme, že Michal Klíma v tomto směru bude platným a odpovědným členem Rady ČT.