Výnos sbírky v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů 2021

Výnos sbírky, která se konala v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2021, byl celkem 4000 Kč. Sbírka  byla v roce 2021 určena na podporu Farní Charity v Kamenici nad Lipou v Kraji Vysočina (www.kamenice.charita.cz).

Farní Charita v Kamenici nad Lipou získané prostředky využije na nákup kompenzačních pomůcek, jako je například XXL invalidní vozík, podložek proti vzniku proleženin nebo WC židle.

Výtěžek sbírky bude odeslán Nadaci Divoké Husy, která jej předá Farní Charitě v Kamenici nad Lipou.

Všem dárcům velice děkujeme.