Zveme vás na 13. ročník Noci kostelů

V pátek 28. května se bude konat 13. ročník Noci kostelů ve více než 1200 kostelích, modlitebnách, zahradách a také v rámci online přenosů. Noc kostelů „nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.“, uvádí organizátoři na webu Noci kostelů. Více informací najdete na webu Noci kostelů www.nockostelu.cz.