POUŤ NA SÁZAVĚ v sobotu 4. 9. 2021

V sobotu 4. 9. 2021 proběhne již XXI. ročník Pouti na Sázavě - na Nábřeží Cyrila a Metoděje na Sázavě – na louce (u hasičské zbrojnice).

 

Celodenní program pro rodiče s dětmi se uskuteční od 10.00 do 16.00 h.

 

Pouť na Sázavě začne bohoslužbou pod širým nebem na nábřeží Cyrila a Metoděje ve městě Sázava, okres Benešov. Bohoslužbu s připomenutím 400. výročí stětí vůdců stavovského povstání povede patriarcha Církve čs. husitské ThDr. Tomáš Butta, kázat bude pražský biskup Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.

 

Po bohoslužbách budou všichni účastníci vyzváni k účasti na 2. ročníku štafetového běhu pro všechny o putovní pohár opata Prokopa. V loňském roce se zúčastnilo skoro 100 běžců nejrůznějšího věku. 

 

Již během bohoslužby budou moci děti malovat a současně se i zúčastnit celorepublikové výtvarné soutěže na téma: Já jsem s Vámi! (Ježíšova slova podle Matoušova evangelia 28,20: „A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“) Téma bude provázet celou letošní Modlitbu za domov 28. 10. 2021 organizovanou ERC v ČR, též i v přímém přenosu ČT.

 

Po bohoslužbě se během celého dalšího programu (od 11.30 do 15.00) děti budou moci zúčastnit také zážitkové hry na stanovištích s titulem: Staň se misionářem!  

 

V poledne se poutníci setkají ke společnému jídlu při tzv. agapální hostině, kterou společně připraví z toho, co každý z nich doveze a přidá k připravenému chlebu a vínu. 

 

Po jídle je připravena opět kvízová soutěž na téma: Misionáři. Hlavní cenou je pobyt v domě CČSH Betlém v Jáských Lázních.

 

Na hlavním pódiu bude již od 12.00 hrát ve dvou blocích Trio Marka Šmause, tři učitelé Církevní husitské základní umělecké školy Harmonie.

 

Od 14.30 h. vystoupí děti z DD Sázava s tanečním a hudebním programem. Následně budou oceněny děti, které se účastnily výtvarné soutěže.

 

V 15.00 hodin zahraje divadlo Elf Mikulkovy pohádky. Alois Mikulka (*13. srpna 1933 Královo Pole, Brno) je český malíř, sochař, grafik, ilustrátor, scénograf, autor divadelních her pro děti, pohádek, básní a próz pro děti i dospělé, za něž obdržel několik ocenění.

 

Po celý den (do 16.00) budou na pouti stánky sociálních a školských zařízení Církve čsl. husitské. Některé z nich nabídnou dětem různé workshopy (kupř. skládací hrad ad.).

 

Na pouti bude možno zakoupit keramické výrobky z diakonického střediska Nazaret, občerstvit se Fair trade kávou z Ekumenické akademie Praha, či si dát připravené občerstvení.

 

Po skončení (v 16.00), či v průběhu pouti si budou poutníci moci projít novou naučnou stezku k Prokopově studánce, kterou otevřelo město Sázava či navštívit Sázavský klášter.

 

Pouť na Sázavě pořádá Církev československá husitská ve spolupráci s městem Sázava za finanční podpory MK ČR. 

 

Vstup je dobrovolný. 

 

Kontakt: 

Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. 

Hl. koordinátorka Pouti na Sázavě

 

Tel: 602 355 104

 

Ke stažení:

Pozvánka