Ekumenická rada církví si zvolila nové vedení

Na valném shromáždění konaném v Praze ve sboru Církve bratrské v Soukenické ulici dnes Ekumenická rada církví zvolila své nové vedení. Novým předsedou se stal biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík.

 

FOTO: © Adéla Rozbořilová, Český bratr
Zleva: Tomáš Tyrlík (předseda), Ivana Procházková (1. místopředsedkyně), Marián Čop (2. místopředseda)

 

 

První místopředsedkyní se stala superintendentka Evangelické církve metodistické Ivana Procházková, která je tak první ženou, která zasedne v nejužším vedení Ekumenické rady církví. Druhým místopředsedou byl pak zvolen biskup Marián Čop z Evangelické církve augsburského vyznání a náhradníkem předsednictva nový synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný.

 

Dosavadní předseda Ekumenické rady církví a emeritní synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý popřál svému nástupci: „Přál bych novému předsedovi, aby se ve své funkci setkával hlavně s otevřeností a s touhou všech křesťanů být spolu jako jedna Kristova rodina.“

 

Ekumenická rada církví sdružuje 16 křesťanských církví a Federaci židovských obcí. Zastupuje jednotlivé církve ve vztahu ke státu a koordinuje mezicírkevní spolupráci. Generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš k tomu uvádí: „Jedním z nejdůležitějších úkolů, které Ekumenická rada církví plní, je společná duchovní služba v armádě, vězení, policii nebo nemocnicích, která je uskutečňována společně s Českou biskupskou konferencí. Čím dál viditelnější jsou také akce jako je zítřejší Červená středa, kdy se společně zasazujeme za svobodu vyznání všech lidí.“

 

Funkce se nové předsednictvo ujalo okamžikem volby.