Setkání na téma „KOMENSKÝ - POSEL POROZUMĚNÍ“

Církev československá husitská vás srdečně zve k duchovně kulturnímu setkání při příležitosti 430. výročí narození Jana Amose Komenského na téma „KOMENSKÝ - POSEL POROZUMĚNÍ“. Setkání se bude konat ve čtvrtek 31. března 2022 od 10 do 17 hodin v Komenského sálu ve sboru Církve československé husitské v Praze 6 – Dejvicích.

Program je rozdělen do tří částí s příspěvky, recitací textů a hudebními vstupy:

1. Historicko-kulturní část - J. A. Komenský v historii a umění

2. Filozoficko-teologická část - Aktuálnost Komenského myšlení

3. Nábožensko-pedagogická část - Komenský ve výchovné praxi církve

 

Obrázek: Autor: Jürgen Ovens – http://www.rijksmuseum.nl/collectie/SK-A-2161, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34250301

 

V rámci setkání zazní písně z Amsterodamského kancionálu v podání souboru Dyškanti pod vedením Martina Horyny. Akce se koná v rámci projektu Odkaz české reformace a je podpořena Ministerstvem kultury ČR ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v  Praze.

 

Informace o akci – Mgr. Oldřich Nováček, tel.: 737 279 993, e-mail: oldrich.novacek@ccsh.cz

Přihlášky zasílejte do 20. 3. 2022 na adresu: prihlasky@ccsh.cz 

 

Přílohy:

Pozvánka

Program