Zveme vás na Noc kostelů 2022

V pátek 10. června se koná 14. ročník Noci kostelů ve více než 1700 kostelích, modlitebnách, zahradách a také v rámci online přenosů. Noc kostelů „nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.“, uvádí organizátoři na webu Noci kostelů. Více informací najdete na webu Noci kostelů www.nockostelu.cz.