Kaplanská konference SPOLEČNĚ II.
Dne 13. 10. 2022 od 9:00 se v prostorách Emauzského kláštera v Praze koná konference je věnovaná kaplanské službě v České republice. Pozvání na konferenci přijali zástupci všech typů kaplanské služby a také zástupci jednotlivých církví, České biskupské konference a Ekumenické rady církví. Podstatnou část konference bude tvořit historicko-legislativní objasnění kaplanských služeb a vystoupení představitelů jednotlivých rezortů.
Bližší informace najdete na webu: https://dspn.cz/aktuality/show/164?url=aktuality