Výnos sbírky v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2022

Výnos sbírky, která se konala v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2022, byl celkem 4000 Kč. Sbírka  byla v roce 2022 určena na podporu Oblastní Charity Hradec Králové, která výtěžek použije na zpracování projektové dokumentace výstavby hospice. Sbírka byla pořádáná ve spolupráci s Nadací Divoké husy, která výnos sbírky zdvojnásobí..

Výtěžek sbírky byl odeslán Nadaci Divoké Husy, která jej předá Oblastní Charitě Hradec Králové.

Všem dárcům velice děkujeme.