Sbírka v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů 2023

Jako každý rok i během letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů probíhá finanční sbírka. V letošním roce bude její výnos spolu s finančním příspěvkem Nadace Divoké husy použit na podporu Charity Nový Hrozenkov na Valašsku. Charista Nový Hrozenkov dary využije na pokrytí prvotních nákladů projektu vybudování fotovoltaických elektráren na charitním Domě pokojného stáří a budově zázemí charity. Finance na vybudování těchto dvou střešních elektráren v ceně cca 2 500 000 Kč budou žádat i z Operačního programu Životního prostředí. Cílem tohoto projektu je ušetřit za energie a používat energii z obnovitelných zdrojů. Sbírka je pořádáná ve spolupráci s Nadací Divoké husy.

 

 Foto: Charita Nový Hrozenkov

 

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou tento projekt podpořit a pomoci. Dary lze posílat do 20. února 2023 na účet Ekumenické rady církví v ČR 473 492 623/0300 pod variabilním symbolem 230118. Výtěžek sbírky bude následně odeslán Nadaci Divoké Husy, která jej předá Charitě Nový Hrozenkov..