Gratulace ERC Petrovi Pavlovi ke zvolení za prezidenta České republiky

Vážený pane zvolený prezidente,


jménem Ekumenické rady církví v České republice Vám srdečně gratulujeme k vašemu zvolení za čtvrtého prezidenta České republiky.


V Bibli, v evangeliu podle Jana, se říká: "Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými." (J 8,32). Na prezidentské standartě pak stojí slova, odvozená z dopisu mistra Jana Husa: "Pravda vítězí."


Věříme, že ve Vaší osobě dostane toto heslo opět svůj skutečný obsah a že ve funkci hlavy státu budete zastávat hodnoty, které nás všechny spojují - slušnost, poctivost a úctu k pravdě.


K tomu Vám, pane prezidente, vyprošujeme Boží požehnání a ujišťujeme Vás o našich modlitbách za Vás.


Srdečně

Tomáš Tyrlík, předseda ERC

Ivana Procházková, 1. místopředsedkyně ERC

Marián Čop, 2. místopředseda ERC

Petr Jan Vinš, generální sekretář ERC