Výnos sbírky v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2023

Výnos sbírky, která se konala v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2023, byl celkem 6 991 Kč. Sbírka  byla v roce 2023 určena na podporu podporu Charity Nový Hrozenkov na Valašsku, která dary využije na pokrytí prvotních nákladů projektu vybudování fotovoltaických elektráren na charitním Domě pokojného stáří a budově zázemí charity.

Výtěžek sbírky bude odeslán Nadaci Divoké Husy, která jej  spolu s finančním příspěvkem Nadace Divoké husy předá Charitě Nový Hrozenkov. 

 

Všem dárcům velice děkujeme.