Zřízení duchovní služby v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Ekumenická rada církví, Česká biskupská konference a Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v pátek 12. května 2023 podepsala memorandum o zřízení parlamentní duchovní služby. Kaplani v Parlamentu budou k dispozici voleným zastupitelům i zaměstnancům. Prvními kaplany v PSP ČR se stanou Mons. Milan Hanuš a kazatel Daniel Kvasnička.

 

Zde je zpráva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:

 

Kancelář Poslanecké sněmovny, Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v České republice uzavřely v pátek 12. května 2023 Memorandum o duchovní službě v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Jeho cílem je stanovit podmínky pro vzájemnou spolupráci Kanceláře Poslanecké sněmovny, církví a náboženských společností při jejich duchovním působení ve Sněmovně.

Duchovní službu budou v Poslanecké sněmovně vykonávat kaplani pověření jednotlivými církvemi a vyslaní ČBK a ERC. Duchovní službu budou nabízet zájemcům bez ohledu na jejich církevní příslušnost. Duchovní služba je nabídkou pomoci všem poslancům a zaměstnancům, případně jejich rodinným příslušníkům a blízkým. Služba kaplana v prostorách KPS je pojata jako nemisijní.

Úkolem kaplana při výkonu duchovní služby v prostorách KPS je zejména poskytovat službu přítomnosti a duchovní doprovázení poslancům a zaměstnancům nebo nabízet pomoc při řešení osobních krizí i těžkostí, které vznikají v pracovním, osobním a rodinném životě poslanců a zaměstnanců. Kaplany budou Milan Hanuš z Metropolitní kapituly u sv. Víta a Daniel Kvasnička z Církve bratrské. Svou službu budou poskytovat především ve sněmovní kapli. Právě tam bude jejich činnost v dohledné době zahájena ekumenickou bohoslužbou.

Duchovní služba je v prostorách KPS vykonávána bezúplatně.

Memorandum, které se uzavírá na dobu tří let, slavnostně podepsali vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek, předseda České biskupské konference Mons. Jan Graubner, předseda Ekumenické rady církví v ČR Tomáš Tyrlík a její generální sekretář Petr Jan Vinš.

„Kancelář Poslanecké sněmovny zcela akceptuje nominace. Uvítali jsme spolupráci České biskupské konference a Ekumenické rady církví při nabídce této služby pro poslance a zaměstnance. Současně věřím, že přítomnost kaplanů přispěje ke zlepšení pracovního prostředí ve Sněmovně,“ uvedl vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR