Zpravodajství

Noc kostelů 2023

ERC v ČR | 02.06.23
Noc kostelů 2023

Srdečně Vás zveme k účasti na 15. ročníku Noci kostelů ve více než 1800 kostelích, modlitebnách i zahradách. Noc kostelů „nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.“, uvádí organizátoři na webu Noci kostelů. Více informací najdete na webu Noci kostelů www.nockostelu.cz.