Prohlášení Valného shromáždění ERC k situaci na Blízkém východě

Násilí a krutost teroristů hnutí Hamás a dalších extremistických organizací, kteří od 7. října tohoto roku útočí na Stát Izrael, šokovaly a pobouřily celý svět. Církve sdružené v Ekumenické radě církví v ČR vyjadřují hluboký soucit s těmi, kteří při těchto útocích zemřeli, byli zraněni nebo ztratili někoho blízkého, a obrací své myšlenky i k dosud drženým rukojmím a jejich rodinám. 

Uvědomujeme si, že k současné situaci vedly složité historické a politické souvislosti. Ale jsme si bolestně vědomi také nesmírného utrpení řady nevinných civilistů na obou stranách tohoto konfliktu. Vyjadřujeme svou solidaritu s těmi, kdo v Izraeli a v Palestině usilují o mír, pravdu a spravedlnost. Doufáme v to, že teroristé a pachatelé zločinů, kteří nesou morální odpovědnost za utrpení nevinných lidí, budou spravedlivě potrestáni.

S velkým znepokojením vnímáme nárůst projevů antisemitismu, které se nevyhýbají ani naší zemi.

Důrazně tyto projevy odsuzujeme a chceme se aktivně podílet na tom, aby se Židé cítili v naší zemi bezpečně. Zároveň ale odmítáme i ztotožnění všech Palestinců nebo muslimů s teroristy. Spravedlivé odsouzení pachatelů teroristických činů nemůže vést k paušálním projevům xenofobie.

Vyzýváme věřící našich církví, aby se modlili za všechny trpící, dovoláváme se Božího milosrdenství a spravedlnosti pro všechny a pamatujeme, že všichni jsme součástí jedné lidské rodiny.

Modlíme se také a doufáme, že ti, kdo maj í moc nad národy, budou podporovat skutečný dialog, který podpoří lidskou důstojnost všech a umožní mírové soužití. Modlíme se za ukončení války na blízkém Východě, na Ukrajině a jiných místech světa.

 

Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR