Ekumenickou radu církví dál vede biskup Tomáš Tyrlík

Valné shromáždění Ekumenické rady církví zvolilo 21. listopadu 2023 své předsednictvo na další dva roky. Předsedou ERC zůstává v druhém funkčním období biskup Slezske církve evangelické a.v. Tomáš Tyrlík. Změna nenastala ani na pozici 1. místopředsedkyně, tou zůstává superintendentka Evangelické církve metodistické Ivana Procházková. Na pozici druhého místopředsedy vystřídá biskupa Evangelické církve a.v. nově mistopředseda rady Církve bratrské Bronislav Matulík. Náhradníkem předsednictva zůstává synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný. Přejeme (staro)novému předsednictvu mnoho sil, elánu a Božího požehnání.