Sbírka v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů 2024

Jako každý rok i během letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů probíhá finanční sbírka.

 

Pomoc je letos určena pro:

Charitu Jindřichův Hradec – Jihočeský kraj - https://jindrichuvhradec.charita.cz/

 

Charita Jindřichův Hradec nabízí pomocnou ruku rodinám s dětmi a jednotlivcům sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým. Jejich služby na sebe navazují a vytváří tzv. Charitní záchrannou síť, která poskytuje komplexní pomoc. Klienti Noclehárny často využívají Poradnu pro lidi v nouzi k řešení svých problémů s dluhy, s bydlením, hledáním práce, nebo žádají o materiální pomoc ve Výdejně Samaritán. Dále provozují Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, kterým je také nabízeno vzdělávání zábavnou formou prostřednictvím projektu Neformálního vzdělávání. Permanentně usilují nejen o zlepšování kvality služeb, ale reagují na potřeby v dané lokalitě i rozšiřováním služeb. O tom svědčí např. akreditace pro oddlužení, poskytování služeb pro uprchlíky z Ukrajiny, rozvoj dobrovolnictví a vznik Dobrovolnického centra.

 

Využití výtěžku a daru: Výtěžek z benefiční akce a grant využijí na rozvoj fakultativních služeb, konkrétně Výdejny Samaritán, Dobrovolnického centra a Charitního centra a také na pořízení automobilu pro terénní služby

 

 

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou tento projekt podpořit a pomoci. Dary lze posílat do 20. února 2024 na účet Ekumenické rady církví v ČR 473 492 623/0300 pod variabilním symbolem 240118. Výtěžek sbírky bude následně odeslán Nadaci Divoké Husy, která jej předá Charitě Jindřichův Hradec

 

Foto: Nadace Divoké husy