Letošní Noc kostelů nabídne bohatý program po celé České republice

Srdečně Vás zveme tento pátek 7. června na Noc kostelů ve více než 1800 kostelech, modlitebnách i zahradách. Noc kostelů „nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.“, uvádí organizátoři Noci kostelů. Na webu www.nockostelu.cz najdete více než 7600 bodů programu, které můžete po celé České republice navštívit.