Romové jsou v kostele vítáni!

Tisková zpráva

 

V Praze dne 24. 6. 2024

 

Pracovní skupina Ekumenické rady církví pro Romy zve na tiskovou konferenci s představením svých

výstupů. Tisková konference se koná ve středu 26. 6. od 14.00. Cílem je s obsahem dopisu a jeho

základním tématem - aby Romové byli vítaní v církvích - seznámit církevní, romskou, ale i ostatní

veřejnost. Tisková konference se bude konat v evangelickém sboru na Smíchově Na Doubkové 8,

Praha 5 - Smíchov.

 

Pracovní skupina Ekumenické rady církví pro Romy vypracovala dopis, určený staršovstvům a

představeným jednotlivých farností, který nyní zveřejňuje. „Chceme vyvolat rozhovor v církvi, který

přispěje k větší otevřenosti našich kostelů pro Romy. Víra totiž pomáhá snížit význam vlastní etnicity,

a Romové mohou být značným obohacením pro naše společenství jak tím, co máme společného, tak

v drobnostech, v nichž se občas kulturně lišíme“, popisuje vznik dopisu předseda pracovní skupiny,

evangelický farář Mikuláš Vymětal.

 

Dopis střízlivě popisuje sociální situaci romské menšiny v České republice a různé vztahy Romů

k církvím – někteří přichází se zájmem o křest dětí či jiné obřady, jiní jsou aktivní ve vlastních

romských sborech. Pro vzájemné vztahy doporučuje dopis taktní a přátelské chování, a také

nevytváření si představ předem, dokud člověk toho druhého nepozná osobně. Doporučují se občasné

společné bohoslužby romských a neromských sborů, a také tematické určení některých bohoslužeb

při památných dnech Martina Luthera Kinga, romských mučedníků pro víru, mezinárodních dnech

proti rasismu a podobně.

 

„Víra pomáhá zbavovat se strachu, kde jinde než v kostelích bychom se měli snažit otevírat se

druhým”, dodává k tomu Erika Oubrechtová, farářka Církve československé husitské.

 

PŘÍLOHA:

 

Dopis Pracovní skupiny pro Romy Ekumenické rady církví

 

Bližší informace:

Mikuláš Vymětal

e-mail: vymetal@e-cirkev.cz

mobil: +420 731 473 457