úkoly pro nejbližší období, které komise přijala:
- Navrhujeme, aby od roku 2006 jednotlivé církevní obce a sbory zařadily v neděli blízké mezinárodnímu dni Romů, tj. 8/4, do liturgie i přímluvné modlitby za Romy - křesťany, kteří jsou v tom kterém sboru, i za ty, kteří se shromažïují ve vlastních křesťanských sborech, i za ty, kteří se zatím nesetkali s nikým, kdo by je k víře přivedl. Současně i za zmocnění křesťanských kazatelů, aby nalezli způsob, jak se k Romům přiblížit, pomoci jim a oslovit je.
- Chceme podpořit divadelní kroužek romských dětí.
- Připojíme se k pietní vzpomínce v Letech u Písku a k aktivitám usilujícím o vytvoření důstojného prostředí na místě sběrného tábora pro Romy.