Cestou čtvrtého krále
XX.Světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem.Režie J.Heller
Vysílání 15.4.2006 v 16:40 na ČT2
Víra, láska, hledání Boha i sebe samého, pochybnosti, otázky, inspirace a rozhodnutí - o tom všem vypráví dokumentární film, který nám prostřednictvím šestice mladých lidí přiblíží atmosféru příprav a konání XX.Světového dne mládeže. Budeme mít možnost sledovat první setkání s novým papežem Benediktem XVI., ale i vzájemné potkávání lidí z celého světa.Legenda o putování čtvrtého krále se propojila s příběhy dnešních mladých lidí a jejich cestou k Bohu.
Pašije na provázku
Vys. 17.4. 2006 14:55 ČT2
Rep. 20.4.2006 00:20 ČT1
Noticka:O prolínání příběhu pašijové hry Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista s životem tvůrců divadla Husa na provázku. Připravil D. Šišovič
První inscenace Pašijí v roce 1965 se stala se jednou z nejvýznačnějších událostí kulturního života té doby. Líbezná čistota lidového pojetí příběhu posledních dnů života Ježíše Krista, příběhu víry, lásky a naděje, svým pozitivním viděním oslovila lidi přemýšlející o smyslu bytí a světa. Nikdo se nedivil, když Komedie o umučení a slavném vzkříšení byla násilně stažena z repertoáru. Po pětatřiceti letech se ke hře, kterou z podkrkonošských lidových her 18. století sestavil teatrolog Jan Kopecký, dramaturg Bořivoj Srba vrátil. Režie představení plného hudby a poezie se v divadle Husa na provázku ujala Eva Tálská.Režisér D.Šišovič se ve svém filmu snaží nejen zachytit jedinečnou atmosféru tohoto představení, ale i proplétání pašijového příběhu s životem B.Srby a ostatních tvůrců.
Cesty víry
Když němé hroby křičí
Maroš Kuffa a životy řeholnic internovaných v Bílé Vodě. Připravil L. Kaboš
Vysílání:16.4.2006 14:00 ČT1
20.4.2006 00:20 ČT2
Tisková informace: Před začátkem internace řádových sester žilo v naší zemi 7728 členek 34 řádů a kongregací v 522 domech. V dubnu roku 1950 byly řeholnice vyhnány ze svých domovů, mnohé byly po dlouhá léta internovány a vězněny. V jeden z největších internačních táborů se proměnila Bílá Voda na Jesenicku. Na zdejším hřbitově našlo místo posledního odpočinku téměř 700 sester z 10 řádů. S Bílou Vodou je osudově propojen i slovenský kněz ze Žakovec Maroš Kuffa. V současné době se do nově zrekonstruovaného kláštera a kostela vrací život. Režie L. Kaboš.