(ČTK) Romové z celé České republiky i Slovenska se příští sobotu sejdou na Svatém Kopečku u Olomouce na tradiční romské pouti. Pořadatelé očekávají návštěvnost zhruba 200 lidí, kteří se zapojí do slavnostního průvodu od Wolkerova kříže. Akce se letos koná poosmé.
Na rozdíl od předchozích ročníků se ponese více v duchovním směru. "Jde o jedinou akci tohoto druhu v tuzemsku. Přijíždějí na ni Romové z celé republiky i Slovenska. Smyslem je hlavně společné setkání. Některé rodiny se totiž vidí jednou do roka právě při příležitosti této pouti," řekla ČTK vedoucí střediska pro etnické menšiny a poradenství olomoucké charity Jana Březinová.
Součástí programu je tradiční výstup k bazilice Navštívení Panny Marie a mše. Na rozdíl od předchozích ročníků bude v odpoledním programu chybět přehlídka vystoupení romských souborů. "Místo toho jsme přichystali katechezi - přednášku romského jáhna Vojtěcha Vagaie z Českého Krumlova, která bude prokládána písněmi s duchovní tematikou romského souboru ze Slovenské republiky. Důvodem je setkání více přiblížit smyslu poutě," doplnila Březinová.
Cílem pouti je umožnit Romům z celé České republiky i ze Slovenska prezentaci jejich kultury a tím přispět ke sblížení romské menšiny s majoritní společností. Mnozí Romové se akce účastní pravidelně každý rok, míří sem také rodiče s dětmi od nejútlejšího věku až po mladistvé.