Ekumenická rada církví v ČR spolu s Ekologickou sekcí České křesťanské akademie zvou na úterý 9. října 2007 od 18 hodin do Velké posluchárny Evangelické teologické fakulty v Praze 1, Černá 9 k účasti na ekumenické bohoslužbě vděčnosti za stvoření.
Kázáním při ní poslouží P. RNDr. Matúš Kocián a zpěvem Pěvecký soubor Obce křesťanů. Před bohoslužbou bude otevřena výstavka dětských kreseb na téma "Světlo a tma", jemuž bude věnována i beseda s prof. Dr. Helenou Illnerovou, bývalou předsedkyní AV ČR. Beseda bude následovat po bohoslužbě, přibližně od 19 hodin.
Plakátek a pozvánku najdete
zde