Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Více ...

 
 
Bohoslužby za bezpečí

Bohoslužby za bezpečí, koná Křesťanská policejní asociace, každý 3. čtvrtek v měsíci od 18:30 hod., v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, Ke...