Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Více ...

 
 
PF 2011

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, 
nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Bible, 2 Tm 1,7
Zdraví, pokoj, radost, mír, moudrost, rozvahu a lásku Vám přeje... 

Novoroční ekumenická slavnost

Vážení přátelé, 
srdečně vás zveme  na Novoroční ekumenickou slavnost, která se koná 1. ledna 2011 od 16.30 ve smíchovském sboru Českobratrské církve evangelické v Praze.

 
Záznam z NES 2011

Na webu České televize můžete shlédnout záznam z Novoroční ekumenické slavnosti 2011, která se konala ve smíchovském sboru ČCE.