Komise pro zahraniční a ekum. vztahy

 
 
Cíkve a předsednictví ČR v Radě EU

Komise ERC pro předsednictví ČR v EU v roce 2009

| 26.06.08
4. Valné shromáždění ERC ustavilo v listopadu 2007 novou komisi ERC, která má na starosti přípravy aktivit církví v rámci předsednictví České republiky v Evropské unii v první polovině roku 2009. Komise se ke své práci schází od ledna tohoto roku. V dubnu již připravila studijní den, z něhož budou v dohledné době k dispozice materiály ke stažení v elektronické podobě. V současné době pracuje na přípravách publikace na téma "Příspěvek církví k občanské společnosti", což je zároveň ústřední prioritou pro aktivity církví v rámci předsednictví.
Cíkve a předsednictví ČR v Radě EU

PUBLIKACE CÍRKVÍ K PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU

| 05.01.09
U příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie připravila Ekumenická rada církví dvoujazyčnou česko-anglickou publikaci s vloženým CD. Cílem této publikace je nejen vést dialog s vládními prioritami pro první české předsednictví v EU a představit vlastní vizi církví, ale také shrnout konkrétní praktický přínos církví při budování otevřené a zároveň i solidární občanské společnosti.
Po kliknutí na níže uvedené odkazy získáte další informace o publikaci.
Prezentace připravované publikace (PDF)
Mapa komunitní a poradenská centra (PDF)
Ukázka z publikace strana 9 (JPG)
Ukázka z publikace strana 9 - anglicky (PDF)