Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Více ...

 
 
Ekumenická modlitba za královnu

Ve čtvrtek 15. září se od 18.00 uskuteční ve svatovítské katedrále ekumenická modlitba za královnu Alžbětu II. Pořádá Arcibiskupství pražské, Ekumenická rada církví a Anglikánská...