Komise pro duchov. péči ve zdravot. zař.

 
 

S laskavým svolením autorů zveřejňujeme materiály 10. studijního dne ERC na téma Duchovní péče ve zdravotnictví. Studijní den se konal 9. 10. 2008 ve FN...