Komise žen

 
 

Kontakt na referenta komise

erc | 08.06.06
Hana Obršlíková: zeny@ekumenickarada.cz

DEN SLUŽBY ŽEN

Karin Jancyková ERC | 06.06.06
Pozvánka k nahlédnutí zde.

Konference Ženy ve Sjednocené Evropě

Karin Jancyková ERC | 05.04.06
Vážené dámy, (vážení pánové),
srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci
Ženy ve sjednocené Evropě,
kterou pořádá Klub Soroptimist International Görlitz ve spolupráci s Vysokou školou Zittau/Görlitz a o.s. GÜSA ve dnech 29.-30.4.06 v budově Vysoké školy v Görlitz, Furtstrasse 2, SRN.
Jedná se o celoněmeckou soroptimistickou konferenci se zaměřením na země střední a východní Evropy a tematickou orientací na možnosti a překážky kariéry žen a ženské projekty.
Podrobný program a přihlášku naleznete v příloze.
Konference bude simultánně tlumočena do češtiny. Konferenční poplatek 40 EUR zahrnuje účast na konferenci, 2xoběd a 1xslavnostní večeři, prohlídku města. Nezahrnuje ubytování (seznam možných ubytovacích zařízení viz leták). Přihlášky je nutno odeslat do 10.4. (stačí mailem na adresu: guesa@hs-zigr.de).
Prosím o rozeslání informace dalším potenciálním zájemcům a zveřejnění v rámci Vašich možností. Děkuji předem!!!
Jakékoli dotazy ráda zodpovím mailem nebo na tel.č. 607957045.
S pozdravem
Petra Sochová
o.s. GÜSA při VŠ Zittau/Görlitz
ke stažení:
přihláška
program

Úkoly pro nejbližší období

erc | 10.03.06

Setkat se, najít co nabídnout a jak oslovit a zaujmout

Náplň práce komise

erc | 10.03.06

Komise žen se zajímá o aktivitu žen v jednotlivých církvích v ČR i v nadnárodních organizacích. Dále promýšlí možnosti spolupráce se ženami ze sousedních států a přispívá k jednotě církve a propojení křesťanských aktivit.

Představení komise

erc | 10.03.06

K 16.12.2005
Hana Obršlíková ECM (referentka komise)
Renáta Balcarová CASD
Mirka Holubová ČCE
Markéta Koronthályová ŘKC
Alena Linzmajerová CB
Cyrila Marková ECAV
Eliška Silná CČSH
Vanda Stanieková SCEAV
Jana Vosecká SKC
Blanka Wichterlová CB