Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Více ...

 
 
Ekumenická studentská slavnost 2023

V rámci celosvětového projektu „Týden modliteb za jednotu křesťanů“ pořádá Církev československá husitská ve spolupráci s Ekumenickou radou církví již 16. ročník Ekumenické studentské slavnosti,...