Program Noci otevřených kostelů - 18. 1. 2010

| 18.01.10
Aktualizováno: 18. 1. 2010
Noc otevřených kostelů se bude tento rok konat v Praze, Plzni, Voticích, Merklíně, Přešticích a Táboře. Zájemci budou moci navštívit 18. ledna 2010 koncerty, filmové projekce, ekumenické bohoslužby, naučnou projekci i výstavu a při tom se zamýšlet nad biblickou zprávou.
NOK 2010
Obrázek: Místa konání Noci otevřených kostelů 18. 1. 2010 v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů (Větší rozlišení)
Program připravují farnosti a sbory z Církve československé husitské, Evangelické církev metodistické, Českobratrské církve evangelické, katolická komunita Chemin Neuf, Pravoslavná církev a Starokatolická církev. Na všechny akce jste srdečně zváni.
Níže najdete přehled míst, která můžete navštívit v rámci k Noci otevřených kostelů, včetně úvodní ekumenické bohoslužby k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Na všechny akce vás srdečně zveme.
Praha 1
Kostel Sv. Tomáše, Josefská 8
18.00
- úvodní ekumenická bohoslužba k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Bohoslužbu povede kardinál Miloslav Vlk. Kázat bude Mgr. Joel Ruml, předseda ERC a Syndodní senior ČCE.
Praha 1
Církev československá husitská, Chrám sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí
18 až 22.00
Irena Štěpánová - varhany, Lumír Čmerda - O jménu, které všichni často vyslovujeme, Geshem - spirituály, 19:00 Resonance, umělecká vedoucí Míla Pospíšilová, Taneční škola Jany Ericsonové-Tomanové, Členové pražských symfonockých orchestrů, 20:00 Ilona Slavíková - mezzosoprán, Radek Krejčí - bas, Bohumír Rabas - varhany, 21:15 Happy Day kvintet, umělecký veoucí Marek Vávra. (Uvedené časy začátků jednotlivých bloků, kromě prvního, jsou pouze orientační.) PLAKÁT KE STAŽENÍ ZDE, PROGRAM 1. část ZDE, PROGRAM 2. část ZDE,
Praha 1
Církev československá husitská, kostel sv. Jana Křtitele na Prádle v Říční ulici
20.00
Studentská ekumenická bohoslužba, PLAKÁT KE STAŽENÍ ZDE
Praha 2
Evangelická církev metodistická a katolická komunita Chemin Neuf
, Ječná 19
20:00 až 21:30 Společná chvála a vzdávání díků, zamyšlení nad tématem týdne "Vy jste toho svědky", v dalším programu několik svědectví o tom, čím je pro mne víra a čím mne obohacuje přátelství s bratry a sestrami jiných církví, několik scének a pantomim (připravili společně mladí našich církví), ve druhé polovině večera prosby a přímluvy za jednotu ve světě, společné požehnání P.Kamila Nováka a pastora Pavla Hradského. Součásti bude i výstava obrazů Martina Jeřábka.
Praha 2
Pravoslavná církev - Katedrála sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a
20:00
- pěvecký sbor AKANT z Katolické teologické fakulty. Repertoár ACANTu obsahuje hodně duchovní hudby všech období a stylů: gregoriánský chorál, řeckokatolické skladby, židovská hudba, vánoční a velikonoční křesťanská hudba, afroamerické spirituály či africké duchovní písně, doprovázené často perkusemi a tancem; ale na jeho koncertech (od doby svého vzniku jich už měl více než 70!) můžete slyšet i hudbu George Gershwina nebo Jaroslava Ježka.
Praha 4 - Braník
Českobratrská církev evangelická, Modřanská 118
Od 19 do 23 hod.
promítání filmů s křesťanskou tematikou, zpívání s kytarou, prohlídka kostela
Praha 5 - Zbraslav
z důvodů havárie v CČSH bylo setkání přesunuto do Kláštera sester Karmelitánek dítěte Ježíše Krista, ul. Karla Michala 50

20:00 - 22:00 ekumenická modlitba s písněmi z Taizé (30 min), zpívané Žalmy sester Karmelitánek dítěte Ježíše Krista, varhanní vystoupení sedmiletégo chlapce Ramira Baldrini a Karla Kořínka (20 min), pantomimické vystoupení Jany Ungerové o životě člověka s Bohem (15 min), hudební a recitační pásmo amerického básníka Luciena Zella (10 min), příležitostná kapela sboru Církve Československé husitské.
Praha 6
Církev československá husitská, Na Petynce 47a
20.00
projekce a diskuze k filmu Evangelium sv. Matouše (P. Pasolini)
Praha 6
Českobratrská církev evangelická, Dr. Zikmunda Wintra 15/746

17:00 varhanní úvod: P. Prosek, pobožnost na téma Vy jste toho svědky: Z. Susa, 17:30 prohlídka prostor sboru a dokumentace ze života sboru, 17:45 Jsme svědky vydání tří kompletních překladů Bible během jediného roku, 18:15 až 18:45 Jsme svědky úsilí o odpovědnost za krajinu � promítání i povídání ze Suchdola (A. a P. Hejlovi),18:30 stručná informace o akci a prohlídka prostor, 18:45 Jsme svědky rozvoje diakonie ve Stodůlkách, 19:15 závěrečná pobožnost P. Hudec, varhany P. Prosek. Ukončení v 19:30.PROGRAM KE STAŽENÍ ZDE, PLAKÁT KE STAŽENÍ ZDE
Plzeň 1
Evangelická církev metodistická, Bolevecká náves 2016 /2
18 až 23.00
otevřená sborová čajovna, v každou hodinu krátký PowerPoint o aktivitách farnosti, každou půlhodinu četba Písma, 20 až 21 h koncert.
Votice
Církev československá husitská, Husova 287
18 až 21.00
, 18. 00 vyhlášení výsledků výtvarné soutěže na téma Andělé, 18.30 ekumenická bohoslužba, besedování u čaje a občerstvení, z toho, co kdo přinese, poté varhaní koncert + společné muzicírování (nástroje s sebou) a film
Merklín u Přeštice
Farní Sbor Českobratrské církve evangelické, Husova 201
19:30
- koncert skupiny Zebedeus - koncert s biblickým úvodem
Přeštice
Farní Sbor Českobratrské církve evangelické, Rebcova 557
18:00 - 21:30
výstava o zbořeném kostele v Přeštici
Tábor
18:30 začíná putování po kostelech a farnostech táborských církví. Začínat se bude ve Starokatolické církví, následuje Římskotalická církev, Církev československá husitská a Českobratrské církve evangelická. PROGRAM KE STAŽENÍ ZDE.
Informace o programu Noci otevřených kostelů budou průběžně aktualizovány.