NOK 2010 - základní informace

 
 

Noc otevřených kostelů 18. ledna 2010 - tisková zpráva

| 15.01.10
Noc otevřených kostelů je duchovní akce, která si za několik let svého konání získala pevné místo v kalendáři církevních akcí. V pondělí 18. ledna 2010 se ve večerních hodinách opět otevřou brány kostelů a dveře modliteben, aby si zájemci mohli nejen prohlédnout
tyto prostory, ale hlavně se zúčastnit bohatého programu, který je pro ně na mnoha místech republiky připraven.
Noc otevřených kostelů se bude tento rok konat v Praze, Plzni, Voticích, Merklíně a Přeštici. Zájemci budou moct 18. ledna 2010 navštívit koncerty, filmové projekce, ekumenické bohoslužby, studentské bohoslužby, sborovou čajovnu a výstavu. Program připravuje deset farností a sborů z Církve československé husitské, Evangelické církve metodistické, Českobratrské církve evangelické, katolická komunita Chemin Neuf a Pravoslavná církev.
Noc otevřených kostelů otevírá ekumenická bohoslužba, která se letos koná v kostele sv. Tomáše v Praze na Malé Straně od 18 hodin. Předsedá kardinál Miloslav Vlk, kázáním poslouží Předseda Ekumenické rady církví v ČR Mgr. Joel Ruml, synodní senior ČCE.
Na všechny akce, které jsou podrobně popsány na webových stránkách Ekumenické rady církví v ČR, www.ekumenickarada.cz, jste srdečně zváni.
V Kristu, za ERC v ČR, Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví v ČR

Noc otevřených kostelů 18. ledna 2010 - základní informace

| 10.02.10
Noc otevřených kostelů 2010Aktualizováno: 1. 12. 2009
Noc otevřených kostelů je duchovní akce, která si za několik let svého konání získala pevné místo v kalendáři církevních akcí. Koná se na mnoha místech České republiky v různý čas církevního roku.
V Praze, na popud Ekumenické rady církví v ČR, vždy na počátku Týdne modliteb za jednotu křesťanů. V roce 2010 to bude v pondělí 18. ledna.
Hlavní myšlenkou této akce je otevřít kostely, synagogy a sbory lidem a uspořádat program v čase, který není pro život místního křesťanského společenství třeba úplně obvyklý. V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se také často konají společné ekumenické bohoslužby nebo biblické hodiny, což je jedna z variant, jak se zapojit do Noci otevřených kostelů.
Mnoho lidí, i v našich sborech, je v dnešní době velmi intenzivně zaměstnáno, a tak jim třeba mnohdy nezbývá tolik času být s ostatními bratry a sestrami ve společenství své církve tak, jak by chtěli. Také mnozí z těch, kteří do kostela o nedělích nenajdou cestu, právě třeba kvůli pracovním či rodinným povinnostem, by mohli být osloveni touto možností přijít do chrámů Páně ve večerních hodinách, ať už na ekumenické bohoslužby či za programem duchovním, kulturním, modlitebním.
V letošním (resp. příštím) roce, 2010, bychom rádi, oproti minulým letům, pořádání Noci otevřených kostelů v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů rozšířili i mimo Prahu. Ekumenická rada církví nebude organizovat konkrétní program v kostelích, jako tomu bylo v minulých letech (vyjma úvodní ekumenické slavnosti na počátku Týdne modliteb za jednotu křesťanů, které se zúčastní zástupci členských církví ERC). Naopak bychom rádi tímto dopisem motivovali vás, faráře, duchovní, kazatele, pastorační asistenty a další pracovníky církví k uspořádání vlastního, doslova na míru utvořeného programu pro váš sbor v místě vašeho působení. Může se jednat o ekumenickou bohoslužbu, ekumenickou biblickou hodinu, modlitební setkání, koncert, evangelizační setkání apod.
Sekretariát Ekumenické rady církví nabízí všem zájemcům, kteří se chtějí 18. ledna 2010 zapojit do Noci otevřených kostelů, své �know-how� z minulých let, případně různé kontakty. Kontaktujte nás na emailech: info@ekumenickarada.cz nebo erc@ekumenickarada.cz.
Prosíme všechny, kteří se chtějí zapojit do Noci otevřených kostelů a uspořádat akci v kostele, synagoze či sboru, aby zaslali Alešovi Čejkovi z Ekumenické rady církví přiloženou přihlášku na email: info@ekumenickarada.cz pokud možno brzy. Tištěné plakáty k Noci otevřených kostelů prosíme objednávejte v Ekumenické radě církví co nejdříve, nejpozději však do 14. 12. 2009 na emailu: info@ekumenickarada.cz.
Ekumenická rada církví bude akce v rámci Noci otevřených kostelů propagovat na svém webu www.ekumenickarada.cz, zajistíme také mediální podporu a v případě vašeho zájmu plakáty k akci.
Děkujeme vám a těšíme se na spolupráci!
V Kristu, za ERC v ČR, Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví v ČR