Sbírka v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2010

| 03.02.10
SbirkaTMZJK"Ekumenická rada církví v České republice pořádá každoročně v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů sbírku na některý z dobročinných projektů v České republice, ale také v zahraničí.
V minulosti jsme podpořili např. projekty týkající se pomoci lidem na Kubě, nadaci Divoké husy, která podporuje projekty ve zdravotní a sociální oblasti, sdružení Klokánek Fondu ohrožených dětí, které nabízí dětem namísto ústavní péče přechodnou či trvalou péči rodinnou.
V roce 2010 bychom rádi sbírkou podpořili neziskovou organizaci občanské sdružení boNGO, které působí ve východní Africe, v Malawi, kde podporuje aktivní venkovské komunity, jež se samostatně pokoušejí o vlastní rozvoj. Zvláštní podporu věnuje tato organizace také péči a kvalitnímu vzdělávání dětí do 6 let věku. boNGO funguje od roku 2005, kdy tým zaměstnanců realizoval v Malawi první ze svých projektů, stavbu venkovské školky pro místní děti. Od té doby se činnost boNGA rozrostla o další aktivity, školení učitelů venkovských školek, podporu aktivit v odpoledních klubech pro mládež a další. Více informací a fotografie najdete na webových stránkách Ekumenické rady církví v ČR: http://www.ekumenickarada.cz.
Číslo účtu u ČSOB, na který je možno do 28. února 2010 zasílat příspěvky na podporu činnosti občanského sdružení boNGO:
473 492 623 / 0300
variabilní symbol: 20100118
Vážené sestry, vážení bratři, děkujeme vám za vaši štědrost, modlitební a hmotnou podporu tohoto projektu!
Za Ekumenickou radu církví v ČR, Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice ERC v ČR
boNGO, občanské sdružení
Tereza Mirovičová, předsedkyně
Koněvova 1884/169, 130 00, Praha 3
tel: +420 602 892 538
email: boNGOmalawi@email.cz
Níže v příloze najdte prezentaci občanské sdružení boNGO ve formátu MS Power Point.
Příloha: Prezentace občanského sdružení boNGO ve formátu MS Power Point