Texty k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů pro rok 2010

| 12.01.10
Vážení přátelé,
předkládáme vám ke stažení českou verzi brožury k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů pro rok 2010 a srdečně vás zveme ke společným modlitbám.
Bružuru ke stažení ve formátu MS WORD naleznete na konci tohoto článku v příloze.
Pořadatelem Týdne modliteb za jednotu křesťanů je Papežská rada pro jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví. V České republice a na mnoha dalších místech světa se tato akce koná pravidelně od 18. do 25. ledna. Tématem modlitebního týdne na rok 2010 je verš z Lukášova evangelia 24, 48 �Vy jste toho svědky�.
Na přípravě brožury se podílela skotská ekumenická skupina "Společná akce skotských církví" (Action of Churches Together in Scotland, ACTS). Bružuru dokončili zástupci Komise pro víru a řád Světové rady církví a Papežské rady pro jednotu křesťanů při setkání v Glasgow.
Česká verze brožury je doplněna předmluvou Mgr. Joela Rumla
předsedy ERC v ČR, a Mons. Františka Radkovského, delegáta ČBK pro ekumenismus, a také výzvou Ekumenické rady církví v ČR ke sbírce pro občanské sdružení boNGO, které působí ve východní Africe, v Malawi.
Děkujeme České biskupské konferenci, která přeložila texty k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů do češtiny.

Soubory ke stažení:

Modlitby za jednotu 2010.doc